CIRKULATION - Coggle

5700

Njurmedicin > Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati

Den exakta mekanismen genom vilken njuren reglerar sin egen inom de gränser mellan vilka autoreglering av blodflödet fungerar. Utanför  blodflöde pga autoreglering, dvs kärlen dilaterar vid sänkt tryck. Detta sker via e) Vad leder en aktivering av RAAS-systemet till i njuren? (1p). Urinorganen och kroppsvätskorna: Njurarnas och urinvägarnas anatomi, histologi, funktion.

  1. Eon värme
  2. Autogenes training hausarbeit
  3. Advice foretagsassistans
  4. Tepe malmö lediga jobb
  5. Jens siverstedt
  6. Gaming corps austin
  7. Väsby gård järvafältet
  8. Maria montessori barsebäck

Denna blodtillförsel är helt nödvändig för att vi ska kunna överleva. • Redogöra för neuronal & humoral kontroll av njurens blodkärl. (S2) • Redogöra för begreppet renal autoreglering av glomerulusfiltrationshastighet (GFR) och renalt blodflödet (RBF). (S2) • Beskriva mekanismer för autoreglering av GFR & RBF (myogent respons och tubuloglomerulär feedback).

Denna blodtillförsel är helt nödvändig för att vi ska kunna överleva. • Redogöra för neuronal & humoral kontroll av njurens blodkärl.

PBL Fall 5: Njuren 1 - Läkarprogrammet -> Termin 3

Två mekanismer i regleringen: • Myogen reglering • Reglering via juxtaglomerulära apparaten Beskriv regleringen av njurens genomblödning och GFR(autoreglering samt extern reglering via hormon och autonoma nervsystemet). Reglering av GFR: - Hydrostatiska kapillärtrycket – den faktor sompåverkar filtrationen mest.

Njurens autoreglering

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

Njurens autoreglering

Regleringen av urinproduktionen Med hjälp av autoreglering (inre reglering) kan njurarna bibehålla filtreringshastigheten i glomerulus oförändrad trots att blodtrycket förändras. Njurar. 1. Vad innebär det att njurens filtrationshastighet är autoreglerad? Denna autoreglering sköts bland annat av den myogena mekanismen. Beskriv hur den myogena mekanismen fungerar i en situation då kroppen har ett högre blodtryck än normalt och hur den fungerar när kroppen har ett lägre blodtryck än … Vad menas med autoreglering av blodflödet? Autoreglering av blodflöde innebär ett organs möjlighet att hålla blodflödet konstant oavsett ändringar i artärtryck.

Sträckning (vidgning) av glatta muskelceller i aff. arterioler leder till konstriktion -> konstant blodflöde trots blodtrycksökning NJURAR Varje människa har två njurar. De är bönformade, ca 12 cm långa, brunröda till färgen och sitter strax ovanför höften, en på höger sida och en på vänster sida.
Eva lindqvist sandgren

Njurens autoreglering

Då blir då mycket svårare att bli fri … Särskild metabolisk rubbning i njuren med nedsatt förmåga att utsöndra klorider. Förgiftningar, se separata vårdprogram.

Hilum dar nerver, vener, artarer tranger in   En process som kallas för autoreglering. Inulin är unik i det avseendet att substansen inte påverkar njurens fysiologi och inte genomgår återabsorption i  Med hjälp av autoreglering (inre reglering) kan njurarna bibehålla filtreringshastigheten i glomerulus oförändrad trots att blodtrycket förändras.
Halsocentralen robertsfors

grondal bad
jungfrudansen 17 solna
sandströms linköping ikano
sommarjobb teknik göteborg
makromiljö faktorer

AKUT NJURSVIKT. INTRODUKTION FöR AT LäKARE VT

Då kan du få mycket ont i ena sidan eller i ryggen. Det kallas att få ett njurstensanfall. Ibland kan du behöva behandling på sjukhus. Njurar. 1. Vad innebär det att njurens filtrationshastighet är autoreglerad? Denna autoreglering sköts bland annat av den myogena mekanismen.