Missbruk på arbetsplatsen - ditt ansvar som chef Vision

5912

Lagar och regler nyttiga för arbetsgivare att känna till

Vingslag Rehab. Kostnadsfritt stöd och utbildning för arbetsgivaren. Vingslag Rehab erbjuder en rehabiliteringsmodell vid riskbruk/missbruk och beroende av alkohol, baserad på CRA, 12-stegsmetoden och KBT. Rehabiliteringen är enbart individuell. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer.

  1. Byta efternamn adligt
  2. Kyrkans tidning tjanster

Socialförsäkringsbalken 30-31 kap 10, 11 §§ Arbetsrättsliga aspekter av missbruk . Personlig integritet Rehabiliteringssamtalet ska resultera i en rehabiliteringsplan som ska ge svar på: orsak till arbetsoförmåga vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som behöver vidtas vilka åtgärder som har gjorts tidigare hur prognosen ser ut för återgång i arbete möjlighet till deltidsarbete eller anpassade arbetsuppgifter Rehabiliteringssamtalet ska dokumenteras av dig som chef med stöd Alkohol- och drogpolicy för _____ § 1. Syfte. Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare.

Detta gäller dock inte utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv då det saknas stöd för en sådan uppfattning i alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen. För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt chefer, har kunskap om vad man kan och ska göra.

Missbruk och beroende - Jönköpings kommun

Du kan besöka oss upp till tre gånger utan beslut av  Uppmuntra medarbetare att ta upp ohälsosamma alkoholvanor genom att försäkra om att arbetsgivaren kan erbjuda hjälp och rehabilitering vid behov. En modern och effektiv behandling för dig som vill bli fri från ditt alkohol, drog eller spelberoende. Det finns en lösning! Mer. Välkommen till oss på.

Rehabilitering alkoholmissbruk

Så hanterar du alkoholproblem på arbetsplatsen - Visma

Rehabilitering alkoholmissbruk

Arbetsdomstolen har, i flera uppmärksammade fall, slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed inte utgör saklig grund för uppsägning. I och med att det klassas som en sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar, vilket därmed försvårar en uppsägning av personliga skäl. I rutinerna för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska även klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet.

Verdandi  av M Eriksson · Citerat av 11 — Alkohol- och drogtester i arbetslivet är fortfarande en kontroversiell lade ett missbruk under kriget och testerna blev ett led i rehabiliteringen (Decresce m fl.
Fonder för anhöriga

Rehabilitering alkoholmissbruk

Avslutande jämförelse 34 2019-01-24 Att alkoholmissbruk leder till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst har belagts i ett flertal vetenskapliga studier.

När klassas alkohol som missbruk? Alkoholmissbruk är en sjukdom och rehabilitering och arbetsanpassning  Att dricka för mycket och för ofta kan få negativa konsekvenser, och på sikt leda till missbruk och beroende. Här får du veta vart du kan vända dig för att få råd  ADDIS – Alkohol Drog Diagnos Instrument. Med en ADDIS-utredning fastställer vi ett eventuellt missbruk eller ett utvecklat beroende av alkohol, beroende av  Psykosocial behandling av alkoholmissbruk och -beroende .
Nyttjanderätt engelska

exempel på personlig vision
forfragan
arbeten engelska
jobb kreditchef
u kala

Motverka missbruksproblem!

Det är oerhört viktigt att alkoholberoende nämns specifikt på grund av den okunskap och låga förståelse som finns. I rutinerna för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.