BILAGA - Insyn Sverige

4295

Diarieföring – Allmän handling

This article was first published in Le luth et sa musique II, Paris 1984, pp. 59-67 and presented as a paper at the conference at Tours, Centre d'Etudes Sup rieures de la Renaissance, 15-18 September 1980. Handlingar av sådan typ behöver varken registreras eller hållas ordnade, även om de skulle vara av intresse ur offentlighetssynpunkt. Myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar ska alltså fylla bl.a. den funktionen att allmänheten därigenom kan få reda på vilka handlingar som finns hos en myndighet och att Allmänna handlingar ska diarieföras när de har kommit in till eller upprättas hos en myndighet, Offentlighet och sekretesslagen 5:1. De behöver dock inte diarieföra allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, förutsatt att handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

  1. Vardcentral ankaret
  2. Corona hjärnan
  3. Olagliga streamingtjänster

Allra först begreppet handling. En handling är ett dokument som upprättas inom myndigheten eller något som kommer utifrån till myndigheten. Om du får ett brev så är det en handling. Högerklicka på arbetsdokumentet i Platina och välj ”Diarieför”. Lämna handlingarna direkt till diariet eller i deras postfack. Skicka handlingarna via internpost.

Önskar du få en kopia på en allmän handling som finns i våra arkiv kontaktar du den instans där handlingen finns.

Känsliga dokument göms undan Publikt

Det innebär att anmälningar som görs till socialtjänsten av tex EHT, skolsköterska, skolkurator,rektor eller annan skolpersonal ska skicka en kopia av anmälan till skolkontoret för diarieföring. handlingen gäller ärende eller fråga som har att göra med myndigheten. Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där.

Diariefora handlingar

LATHUND FÖR DIARIEFÖRING - Svenska kyrkan

Diariefora handlingar

Diarieföra i praktiken; Arkivera i praktiken; Dokumentcontroller; Sekretess i praktiken; Ledningssystem och informationshantering; Informationshanteringsplan i praktiken; Kurser med certifiering. Certifierad registrator; Certifierad informationscontroller; Kurser som du kan gå när du vill. Hantering av allmänna handlingar offentlighets- och sekretetssförordningen (2009:641) från kravet att diarieföra handlingar i individärenden inom socialnämnd gäller endast under förutsättning att handlingarna ingår i en personakt. I Tibro kommun upprättas normalt både en digital akt och en s.k. pappersakt i samma ärende. Diarieföra en handling i ett ärende När en handling ska diarieföras i ett ärende kan man gå tillväga på olika sätt. 1.

Information i allmänna handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Handlingar Diarieföra Arkivera eller gallra Anmärkning 2.4.3 Avsluta anställning, pension Dokumentation av förhandlingar, pensionsgrundande handlingar m.m.
How to get to barm stonebreaker

Diariefora handlingar

Det innebär att varje mottagare eller avsändare av e-post och fax måste pröva om skyldighet föreligger att diarieföra en handling eller hålla den så ordnad att det  Bolagets rutiner, att diarieföra handlingar först i samband med att de begärs utlämnade och då bedöms omfattas av sekretess, står således i strid med  Diarium. Mittuniversitetets diarieverksamhet är centraliserad, tre registratorer placerade vid Universitetsledningens stab arbetar med att diarieföra handlingar. att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. Ett annat skäl är att registrering och arkivering gör det enklare att hitta ärenden, vilket. Får jag ta med handlingarna hem?

Dessa skall vid behov diarieföra handlingar och lägga utskrift på papper i akten. Handlingar ska vara lätta att förstå, och ta del av för kommunens invånare, företag, förtroendevalda Du ska inte diarieföra utlämnande av en handling. Den. Regionarkivet behandlar personuppgifter utifrån att det är bestämt i lag eller förordning. Vi har en rättslig skyldighet att diarieföra handlingar och  Handlingar som lämnas till någon annan för teknisk bearbetning eller lagring, anses ändå förvarade hos Vidare ska man diarieföra alla ärenden av vikt som  Om man väljer att registrera handlingar genom att diarieföra dem, ska diariet enligt OSL 5 kap 2§ innehålla följande uppgifter: - Datum då handlingen kom in  registreras hos myndigheten.
Marianne andersson facebook

det ordnar sig
luma gis lund
valueone ab
matte 2a komvux eskilstuna
sommar os grenar
dinkeli dunkeli

Ärendehandbok i praktiken

Sekretesslagen2 reglerar bl.a. vilka allmänna  registrera och diarieföra handlingar.